Category Archives: dịch vụ

Cách sửa mã lỗi U3 U4 điều hòa nhanh chóng

Cung cấp cách sửa mã lỗi U3 điều hòa Daikin do sự vận hành kiểm tra không được thực hiện mã lỗi U4 do đường truyền tín hiệu giữa dàn lạnh và dàn nóng Để thực hiện tốt cách kiểm tra các mã lỗi điều hòa chúng tôi yêu cầu bạn tắt nguồn khi bắt tay thực […]